Ke stažení

Zde můžete naleznout několik užitečných a potřebných dokumentů souvisejících s výkonem práva myslivosti


Finanční příspěvky a dotace

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti
PDF, velikost souboru: 657 KB

Návod na vytvoření žádosti o příspěvek poskytovaný UŽIVATELŮM HONITEB
PDF, velikost souboru: 1,5 MB

Návod na vytvoření žádosti o příspěvek poskytovaný VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ
PDF, velikost souboru: 1,27 MB

Příloha pro příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého
DOC, velikost souboru: 43 KB

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
DOC, velikost souboru: 54 KB
Všichni žadatelé o finanční příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř ke své žádosti přikládají čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis


SVS

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021
PDF, velikost souboru: 1,27 MB

Objednávka laboratorního vyšetření vzorku – vzor č. 1
PDF, velikost souboru: 89 KB

Objednávka laboratorního vyšetření na svalovce u volně žijící zvěře – vzor č. 7
PDF, velikost souboru: 192 KB

Objednávka laboratorního vyšetření trusu u volně žijící spárkaté zvěře – vzor č. 13
PDF, velikost souboru: 137 KB

Potvrzení veterinárního lékaře o převzetí ulovené/nalezené lišky
DOC, velikost souboru: 308 KB

Potvrzení úředního veterinárního lékaře o převzetí vzorku trusu k parazitologickému vyšetření
DOC, velikost souboru: 57 KB


Povolenka k lovu

ELEKTRONICKE POVOLENKY K LOVU
Vyplnění a tisk povolenek je díky předvyplněnému PDF tiskopisu extrémně jednoduché. Pro jednoduchou evidenci je možné vytisknout duplikát povolenky nebo povolenek. Doporučuje se tisknout na papír o gramáži 120g a poté zalaminovat.
Autor Matúš Štulrajter


Plán mysliveckého hospodaření v honitbě

Mysl1 – Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou
PDF, velikost souboru: 4,71 MB

Mysl2 – Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou
PDF, velikost souboru: 1,25 MB

Mysl3 – Plán chovu a lovu ostatních druhů zvěře
PDF, velikost souboru: 780 KB

Mysl4 – Plán péče o zvěř
PDF, velikost souboru: 1,85 MB

Mysl5 – Plán společných lovů zvěře
PDF, velikost souboru: 1,31 MB

Mysl6 – Plán počtu loveckých psů
PDF, velikost souboru: 1,36 MB

Mysl7 – Výsledky sčítání zvěřě
PDF, velikost souboru: 3,22 MB

Mysl8 – Měsíční hlášení o plnění plánu
PDF, velikost souboru: 3,09 MB


Záznamy proškolené osoby o vyšetření ulovené volně žijící zvěře

Záznamy proškolené osoby o vyšetření ulovené volně žijící zvěře
PDF, velikost souboru: 103,7 KB

Způsob vyplňování záznamu proškolené osoby
PDF, velikost souboru: 111,8 KB

RSS Myslivost

 • Hlasovací práva člena honebního společenstva s ohledem na změny vlastnictví pozemků
  V praxi jsem se již několikrát setkal s nejasností právního výkladu týkajícího se členství v honebních společenstev (dále jen „HS“), resp. s problémem týkajícího se hlasovacích práv vycházejících ze členství. Konkrétně se jedná o problematiku započítávání hlasů za přičleněné pozemky, u kterých vlastník písemně neoznámil, že na svém členství trvá. Podobný problém pak také provází […]
 • FENIX PD32 Síla ukrytá v jednoduchosti
  V rámci několika předchozích ročníků našeho časopisu jsme si představili celou řadu svítilen pocházejících z rozsáhlé rodiny výrobků Fenix. Jednotlivé části jejich široké nabídky jsou cíleně zaměřené na konkrétní skupiny potenciálních uživatelů, myslivce nevyjímaje.
 • Jak doma změnit ráži malorážky CZ 457
  Na lov lišek jsem po uvážení všech možností začal nosit malorážku CZ 457 zakoupenou začátkem roku 2020, těsně po uvedení této řady do prodeje. CZ 457 mě velmi zaujala z hlediska přesnosti, zpracování, ale i pro některá technická řešení a inovace, které posunuly pušku do kategorie světových moderních zbraní.

RSS Svět myslivosti

 • Rarita roku 2021 – II. kolo – Můžete hlasovat!
  Od čtvrtka 10. června do čtvrtka 17. června do 18:00 můžete hlasovat ve II. kole soutěže Rarita roku 2021. Do tohoto kola bylo přihlášeno celkem 12 srnčích trofejí, které si můžete prohlédnout v připojené galerii. Výsledky hlasování budou zveřejněny společně s výsledky hlasování odborné poroty v červencovém Světě myslivosti a na internetových stránkách Světa myslivosti.
 • Velký posun v dění okolo zákona o myslivosti
  Poslanecká sněmovna schválila dne 2. června ve třetím čtení tzv. invazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska myslivosti je podstatné, že byl odsouhlasen pozměňovací návrh, který ruší celou úpravu zákona o myslivosti přijatou zákonem č. 314/2019 Sb., o lesích (tzv. přílepek k zákonu o lesích).
 • Čeká nás zajímavý souboj o funkci předsedy ČMMJ
  Českomoravská myslivecká jednota zveřejnila na svých internetových stránkách aktualizovaný přehled kandidátů do Myslivecké rady – do funkcí předsedy a místopředsedů, a též do Dozorčí rady. Zajímavý souboj se odehraje o předsednický post – ke kandidátům Ing. Jiřímu Červenkovi a Ing. Jiřímu Janotovi nově přibyl Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D. Svou kandidaturu naopak stáhl Ing. Josef […]