Kalendář Kynologie
DatumAkceMísto konáníPoplatekUzávěrka přihlášekPoznámky
5.6.2021ZV ohařů a ost. plemenMS Opočno-Přepychy
sraz v 7:30 – pohostinství v Přepyhách
80024.5.2021
12.6.2021Zkoušky nováčků v norovánínora Studánka u Rychnova nad Kněžnou
sraz v 8:00
100031.5.2021
12.6.2021Pb předběžné zkoušky barvářůZdobnicePropozice
19.6.2021Klubové ZV ohařů (KCHHMO)MS Tutleky
sraz v 7:30 – Myslivna Tutleky
1000/70030.5.2021Propozice
17.7.2021Zkoušky z vodní práceMS Trnov
sraz v 8:00
10005.7.2021
31.7.2021Klubové LZ ohařů (KCHHMO)MS Kostelec
14.8.2021LZ ohařůMS Kostelec
sraz v 7:30 – bývalý voj. prostor Mírov
12002.8.2021
11.9.2021PZ ohařů a ost. plemenMS České Meziříčí
sraz v 8:00 – myslivecká chata
100030.8.2021
25.9.2021ZV ohařů a ost. plemenMS České Meziříčí
sraz v 8:00 – myslivecká chata
80013.9.2021
9.10.2021Barvářské zkouškyMS Chleny
sraz v 8:00 – pohostinství ve Chlenech
120027.9.2021
16.10.2021Pb předběžné zkoušky barvářů
31.12.2021IHb indviduální zkoušky barvářůdle požadavku vůdců


Členům Českomoravské myslivecké jednoty bude poplatek snížen o 50%. Poplatek u přihlášek podaných po uzávěrce nebo placených až na místě bude zvýšen o 100,-Kč.

Posuzování bude provedeno, dle zkušebního řádu. Vůdce psa odpovídá za případné škody psem způsobené. Pořadatel neručí za poranění nebo ztrátu psa.

Dle nového zkušebního řádu platného od 01.01.2020 vzniká povinnost ke každé přihlášce ke zkouškám zaslat i kopii rodokmenu psa. Tato kopie může být zaslána prostřednictvím emailu na sekretariát OMS Rychnov nad Kněžnou.

 Uzávěrka přihlášek je 14 dnů před konáním zkoušek. Podmínkou přijetí na zkoušky je současné zaplacení stanoveného poplatku. Pokud nebude uhrazen stanovený poplatek, nebude přihláška brána v úvahu!! Poplatek u přihlášek podaných po uzávěrce nebo placených až na místě, bude zvýšen o 100,-Kč. Přihlášky s poplatkem zasílejte na adresu OMS ČMMJ Rychnov nad Kněžnou. Přijetí  bude po uzávěrce příslušných zkoušek ihned písemně potvrzeno.

Psi přijatí na zkoušky musí :

 1. Být registrováni a zapsáni v uznaných knihách ČMMJ.
 2. Mít řádný doklad o provedené platné vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písmeno f) veterinárního zákona.
 3. Být při veterinární prohlídce uznáni zdravými a klinicky zdrávi
 4. Být ke zkouškám řádně a včas přihlášeni, jinak nebudou ke zkouškám připuštěni.

Majitel a vůdce psa musí být řádně seznámen se zkušebním řádem pro zkoušky, na které se přihlásil. Musí mít u sebe platný lovecký lístek, zbrojní průkaz, zbraň a náboje, včetně vhodného oblečení odpovídající tradicím české myslivosti, člen ČMMJ musí mít u sebe platný členský průkaz. Současně musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škody,dle Zák. č.449/2001 Sb.


Poděkování

V roce 2020 byl na OMS Rychnov realizován projekt – Zajištění a pořádání kynologických akcí OMS Rychnov nad Kněžnou. Cílem tohoto projektu bylo zajištění a uspořádání kynologických akcí OMS Rychnov nad Kněžnou v roce 2020. Tento projekt byl spolufinancován Královéhradeckým krajem. Chceme poděkovat Královéhradeckému kraji za podporu.

RSS Myslivost

 • Hlasovací práva člena honebního společenstva s ohledem na změny vlastnictví pozemků
  V praxi jsem se již několikrát setkal s nejasností právního výkladu týkajícího se členství v honebních společenstev (dále jen „HS“), resp. s problémem týkajícího se hlasovacích práv vycházejících ze členství. Konkrétně se jedná o problematiku započítávání hlasů za přičleněné pozemky, u kterých vlastník písemně neoznámil, že na svém členství trvá. Podobný problém pak také provází […]
 • FENIX PD32 Síla ukrytá v jednoduchosti
  V rámci několika předchozích ročníků našeho časopisu jsme si představili celou řadu svítilen pocházejících z rozsáhlé rodiny výrobků Fenix. Jednotlivé části jejich široké nabídky jsou cíleně zaměřené na konkrétní skupiny potenciálních uživatelů, myslivce nevyjímaje.
 • Jak doma změnit ráži malorážky CZ 457
  Na lov lišek jsem po uvážení všech možností začal nosit malorážku CZ 457 zakoupenou začátkem roku 2020, těsně po uvedení této řady do prodeje. CZ 457 mě velmi zaujala z hlediska přesnosti, zpracování, ale i pro některá technická řešení a inovace, které posunuly pušku do kategorie světových moderních zbraní.

RSS Svět myslivosti

 • Rarita roku 2021 – II. kolo – Můžete hlasovat!
  Od čtvrtka 10. června do čtvrtka 17. června do 18:00 můžete hlasovat ve II. kole soutěže Rarita roku 2021. Do tohoto kola bylo přihlášeno celkem 12 srnčích trofejí, které si můžete prohlédnout v připojené galerii. Výsledky hlasování budou zveřejněny společně s výsledky hlasování odborné poroty v červencovém Světě myslivosti a na internetových stránkách Světa myslivosti.
 • Velký posun v dění okolo zákona o myslivosti
  Poslanecká sněmovna schválila dne 2. června ve třetím čtení tzv. invazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska myslivosti je podstatné, že byl odsouhlasen pozměňovací návrh, který ruší celou úpravu zákona o myslivosti přijatou zákonem č. 314/2019 Sb., o lesích (tzv. přílepek k zákonu o lesích).
 • Čeká nás zajímavý souboj o funkci předsedy ČMMJ
  Českomoravská myslivecká jednota zveřejnila na svých internetových stránkách aktualizovaný přehled kandidátů do Myslivecké rady – do funkcí předsedy a místopředsedů, a též do Dozorčí rady. Zajímavý souboj se odehraje o předsednický post – ke kandidátům Ing. Jiřímu Červenkovi a Ing. Jiřímu Janotovi nově přibyl Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D. Svou kandidaturu naopak stáhl Ing. Josef […]