Novinky

Zkoušky z myslivosti

autor: | 30. 05. 2021 | Akce mládež, Novinky

Nebylo to letos jednoduché, ale přesto se nám podařilo dne 22.května uspořádat zkoušky z myslivosti a adepti tak mohli úspěšně zakončit déle než rok trvající přípravu. Vhodné a reprezentativní prostory v mysliveckém duchu byly poskytnuty firmou Matrix a.s., poděkování za tuto možnost patří generálnímu řediteli akciové společnosti panu Ing. Liborovi Burianovi.

Zkoušky zahájil předseda zkušebního senátu pan Josef Novák. Po zahájení se adepti rozdělili do dvou skupin a mohlo se začít. Nervozita byla doslova cítit ve vzduchu, adepti byli však vzorně připraveni, střídali se u jednotlivých stolků a žádná otázka je nepřekvapila. Celkem se ke zkoušce dostavilo osm adeptů a všichni ji úspěšně složili, čtyři adepti dokonce s vyznamenáním. Rozdala se potvrzení společně s poukazy od prodejny loveckých potřeb Hájek. Zkoušky jsme ukončili slavnostním přijetím Barbory Jedličkové mezi myslivce, která prokázala nejlepší znalosti.

Zkoušky nám ukázaly, že práce s mládeží má smysl. Kurzu se účastnili dřívější mladí myslivci z mysliveckých kroužků a účastníci soutěže Zlatá srnčí trofej. Pokud se v mládeži probudí zájem o myslivost a přírodu, zůstane jejich celoživotní radostí.

Poděkovat musím taktéž lektorům za jejich vzornou přípravu adeptů v teoretické části kurzu, spravedlivé hodnocení a čas, který jsou tomu ochotni věnovat.Sponzoři akce